English

Shenzhen Ruizhen Technology Co., Ltd.

Address: 3rd Floor, 8th Lane, No. 5 Industrial Zone, Shanglong Road, Longhua Minzhi, Shenzhen City, Guangdong Province

Zip code: 518000

Tel: 0755-83828109

Fax: 0755-83552972

Email: 2059262058@qq.com